Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Pridal: | Publikoval na: 10 marca, 2019

Výbor ZO SZV v Revúcej Vás pozýva na „Výročnú členskú schôdzu“, ktorá sa bude konať dňa 16. marca 2019 v sobotu v reštaurácii „Balaton“  v Revúcej, so začiatkom o 9.00 hod.Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Návrh kandidátov na funkcie v zmysle Stanov SZV $16 bod 6
 4. Voľba volebnej komisie
 5. Správa o činnosti výboru a ZO SZV v Revúcej za rok 218
 6. Návrh plánu činnosti na rok 2019
 7. Správa o hospodárení za rok 2018
 8. Správa revíznej komisie
 9. Ocenenie jubilantov
 10. Diskusia
 11. Voľby funkcionárov ZO SZV Revúca
 12. Správa volebnej komisie
 13. Voľba delegáta a náhradníka na 12. Valné zhromaždenie SZV
 14. Uznesenie
 15. Odborná prednáška  – p. ing. Ján Ryšavý  o 10,30 hod.
 16. Pohostenie
 17. Záver